Yehud, Israel
18. 05. 2018 / 08:21am

שקוע בטלפון וכמעט נכנס בי. אחרי זה עוד מעיר לי שאשאר בנתיב שלי

נהיגה בהסחת דעת  :קטגוריה

תיאור

יצאתי מהקניון ונהג מולי לקח עקיפה מאוד רחבה תוך שהוא שקוע בטלפון. צפרתי לו כדי שיעיף מבט מדי פעם בכביש. אחרי שעבר לידי הוא פתח את החלון. חשבתי שהוא הולך להתנצל.... הייתי קצת המום מהתגובה שלו

אחר: כתוב במשבצת זו

טוען...
אין תגובות