Ramat Gan, Israel
07. 01. 2018 / 05:04pm

דפקט כמעט נכנס בי

אחר  :קטגוריה

תיאור

נכנסתי לנתיב ועצרתי להולכת רגל במעבר חצייה. כבר הייתי 90 אחוז בתוך הנתיב. אחרי כמה שניות הגיע הדפקט הזה במהירות ובצפצופים אדירים וכמעט נכנס בי. לא ברור מה הוא ציפה ממני לעשות. אולי לדרוס את הולכת הרגל.

אחר: כתוב במשבצת זו

טוען...

(1) תגובות אחרות

  ori29077 7 months ago

מס' רכב 84-719-60