רהט, Israel
08. 12. 2017 / 08:49pm

רוצח בכניסה לרהט

נהיגה מסוכנת  :קטגוריה

תיאור

יום שישי בלילה, פשוט ניסיון לרצח בכניסה לרהט
מספר הרכב של הרוצח מופיע בסוף הסרטון

אחר: כתוב במשבצת זו

טוען...
אין תגובות